CONTACTS
 
Azienda Agrituristica Vallecchia
55020 Fosciandora - Loc. Treppignana
Telephono nos 0583 662083
Fax 0583 662907
English speaking 0039 340 3919974
 
info@agriturismovallecchia.it
agri.vallecchia@yahoo.it